148 – NGHỆ THUẬT XẾP GIẤY ĐẸP ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

Nghệ sỹ Jennifer Collier đã sử dụng giấy báo cũ

để tạo ra những chiếc máy ảnh,điện thoại, máy khâu...

 

đẹp mắt đến từng chi tiết.

 

image0313image0322image0332image0341image0351image0361image0371image0383image0391image0403image0412