SUY NIỆM 239

·         Thử thách của can đảm không phải là dám chết, mà là dám sống - Alfieri

·         Tính cao thượng ưa thích danh dự hơn quyền lợi. Tính hèn hạ ưa thích quyền lợi hơn danh dự - Vauvenagues.

·         Tính tình vui vẻ là duyên dáng lớn lao nhất của đời sống một con người - Renan.

·         Tính xấu dễ tha thứ nhất là tính nhẹ dạ, tính xấu đánh ghét nhất là tính qụy lụy xum xoe - K. Marx.

·         Tôi là tôi. Tôi không thể và không muốn là cái gì khác - E. Quinet

·         Trang bị quý giá của con người là khiêm tốn và giản dị - Engels.

·         Trong các khuyết điểm của con người, bi thảm nhất là thiếu lương tri - Goldoni

·         Tư tưởng lớn cũng như hành động cao cả không cần kèn trống - Becklay

·         Xem thường danh tiếng làm tăng thêm danh tiếng - Tacite

·         Con người không nhục vì gục dưới đau khổ mà nhục vì ngã quị dưới khoái lạc - Pascal.

 

 

 

hoahongtim