SUY NIỆM 241

·         Câu trả lời nhã nhặn của bạn đã làm hết những sự giận dữ – Kinh Thánh

·         Chỉ có ai biết yêu thương mới có quyền nhận danh hiệu CON NGƯỜI - A Block.

·         Chìa khóa dùng mở cửa tủ sắt tốt nhất là chìa khóa dùng mở lòng người - La Fontaine.

·         Cho ai là chính mình được. Dạy ai là chính mình học được - Colaideau.

·         Chúng ta không thể nào sống chung nhau: Tôi thì có những tật xấu vô cùng, còn anh thì có những nết tốt vô cùng - A. Birabeuau.

·         Chúng ta sống để làm gì nếu không để làm cho đời sống của nhau bớt khốn khó đi - G. Eliot.

·         Chúng ta sống trên vàng mà những kẻ khác đã phải chết vì nó - Prior.

·         Con trẻ cần gương tốt hơn lời chỉ trích - Joubert

·         Cuộc đời là một tấm gương soi, cau mặt với nó, nó se cau mặt với ta, và cười với nó, nó lại thành người bạn vui tính tốt bụng của ta - Thackeray.

·         Đàn ông phải biết đối đầu với dư luận. Đàn bà khuất phục dư luận - De Stael.

 

 

 hoahongtim