SUY NIỆM 242

·         Đạo đức, dù xét theo khía cạnh nào nó cũng là sự tự hy sinh - Diderot.

·         Đến ăn uống ở nhà bạn thì đến chậm, khi bạn bè gặp hoạn nạn thì đến thật nhanh - Silon.

·         Đi chung với người khôn sẽ trở thành người khôn - Anonymous.

·         Dịu dàng, thân ái mạnh hơn vũ lực và giận dữ - Carnegie.

·         Đối với người hiểu biết chỉ nửa lời cũng đủ - Tục ngữ Pháp.

·         Đức hạnh và uy tính của người cha là di sản quí nhất của người con - Bacon.

·         Đừng bàn hạnh phúc của bạn với người ít hạnh phúc hơn bạn - Pythagore.

·         Đừng bao giờ khuyên răn ai, trừ khi họ hỏi - Tục Ngữ German.

·         Giầu có thật, là thương yêu; nghèo nàn thật, là ích kỷ - A. Vinct.

 

·         Hạnh phúc là được yêu tất cả. Thiên tài là đem mình phân phối cho tất cả - Emile Verharen.

 

 

hoahongtim