SUY NIỆM 243

·         Hãy coi chừng sự giận dữ của một người kiên nhẫn - Dryden.

·         Hãy tin người, họ sẽ thành thật với ta.  Hãy dùng lòng tin quảng đại với người, họ sẽ tỏ ra cao cả - Emerson.

·         Kẻ nào gieo khủng khiếp cho người khác, sẽ ở trong sự lo sợ liên tiếp - Claudian.

·         Khi kẻ chiến thắng từ bỏ vũ khí thì kẻ chiến bại có bổn phận từ bỏ oán thù - Seneque.

·         Khó mà dọa nổi một trái tim không một vết nhơ - Shakespeare.

·         Làm bất công cho một người là hăm dọa các kẻ khác - Montesquieu.

·         Làm cho kẻ chết ra khỏi mồ không bằng làm cho người tội lỗi hoàn lương - Sanning.

·         Làm hài lòng dân, không làm thất vọng những bộ óc lớn, đó là cách ngôn của kẻ cầm quyền - Machiavel.

·         Làm ơn không bao giờ thiệt - Tục Ngữ Anh.

·         Lễ phép đối với tinh thần cũng giống như vẻ duyên dáng đối với nét mặt - Voltaire.

 

 

 

 

hoahongtim