SUY NIỆM 245

·         Người ta không làm giầu với những điều mình nhận mà với điều mình ban phát - J. Flory.

·         Người ta thuộc về quê hương cũng như thuộc về người mẹ - E. E. Hale

·         Nhân cách xã hội của chúng ta là sự sáng tạo tư tưởng kẻ khác - M. Proust.

·         Những cái gì chúng ta đã cho thành thực thì sẽ mãi mãi là của ta - G. Granville

·         Những kẻ ngu độn vẫn thường thấy nhiều, người có tài năng hay ẩn dật, cần phải đi tìm người ta - Rlorian.

·         Phải yêu bạn vì hạnh phúc của yêu thương chớ không vì lợi lộc khai thác được - La Bruyere.

·         Sự chỉ trích như một mồi lửa, mà lòng kiêu căng của con người là một kho thuốc súng - Carnegie.

·         Sự đùa cợt như muối: hãy dùng nó kín đáo và có liều lượng - Pythegore.

·         Sự tử tế là vũ khí cao thượng để chinh phục - Fuller.

 

·         Tài năng hiếm nhất mà khó khăn nhất là tài năng của kẻ chịu nhìn nhận người khác là có tài - E. H

 

 

hoahongtim