SUY NIỆM 246

·         Thà để mười phạm nhân thoát tội còn hơn để một người vô tội bị oan - Blackstone.

·         Thái độ dịu dàng, có mãnh lực hơn sức mạnh - Charlotte Bronte.

·         Thắng trăm trận giặc không bằng chiếm đoạt lòng người - Fenelon.

·         Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt, mà ra tay tiếp cứu bạn còn hay hơn - Voltaire.

·         Tình bạn thật sự không biết ghen ghét - La rochefoucauld.

·         Tỏ ra hơn người, người sẽ thành kẻ thù của ta. Chịu nhường người, người sẽ liên kết với ta - La Rochefoucauld.

·         Tôn trọng con người nhiều nhất yêu cầu ở con người cao nhất - Makarenco.

·         Trái tim phải thực hiện bác ái khi bàn tay không làm được - Pasquier Quesnel

·         Trên đời chỉ có người nào yêu mà không mong yêu lại, người đó mới chắc chắn là một người yêu thành thật - Meilhan.

 

·         Trong mọi kẻ thù của ta không ai nguy hiểm bằng kẻ trước đây đã là bạn thân của ta - A. France.

 

 

hoahongtim