SUY NIỆM 247

 

·         Từ tâm tạo nhiều bạn hơn tiền bạc, nhiều tin cậy hơn quyền bính - Fenelon.

·         Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm đến ai cả - Shakespear.

·         Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim - G . Piette.

·         Chúng ta không sinh ra cho chúng ta mà cho xứ sở của chúng ta - Platon.

·         Hạnh phúc chỉ có nơi ở nào mọi người tin yêu anh - Lermontov.

·         Một trái tim để thương xót và một bàn tay để ban phúc - Churchill.

·         Người tầm thường không thấy khác biệt giữa người với người - Pascal.

·         Ai cũng thích lợi riêng của mình hơn là lợi cho kẻ khác - Terence.

·         Ai làm được thì hành động. Ai không làm được thì giáo huấn - B. Shaw

 

·         Ai muốn đứng đầu mọi người, hãy đứng sau mọi người và phụng sự mọi người - St. Narc.

 

 

hoahongtim