SUY NIỆM 248

 

·         Ai tìm khổ, sẽ gặp khổ - Gilles De Noyers.

·         Ăn to để di chúc nhỏ - Cervantes.

·         Bạn hãy có vài câu cách ngôn để khi cần nung nấu lý trí và củng cố các nguyên tắc của bạn - De Lambert.

·         Bằng cách phân tích sai lầm của hôm qua, chúng ta học được cách tránh sai lầm của hôm nay và ngày mai . - Lenine.

·         Bí quyết của sự trẻ mãi là mỗi ngày lại học được một điều gì - Solon.

·         Biết chờ đợi là đại kết của thành công - Maiste.

·         Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan - Socrate.

·         Biết phải làm gì chưa đủ, phải có dũng cảm thực hiện điều đó - Dimitro.

·         Bố thí ít mà vui to - Homere.

·         Bước vào đời là bước vào cuộc chiến đấu - Voltaire.

 

 

 

 

hoahongtim