SUY NIỆM 249

 

·         Cách trả đũa những tốt nhất cho những lời chửi là quên phắt đi - Wilson.

·         Cái nghèo chỉ cho chúng ta biết ai là bạn, ai là thù - E. Zola.

·         Cần khám phá lấy một con đường cho bước chân mạo hiểm cũng thẳng thắn và thêng

·         Chỉ có một căn bản cho đời sung sướng là sự trụy cầu điều thiện và chân lý - E. Renan.

·         Chiến tranh xảy ra là vì trí khôn của loài người đã thất bại - Bonar Law.

·         Chớ lề mề với một việc phải làm gấp. Chớ hấp tấp với việc không cần vội - Ménage.

·         Chúng ta tự xét mình bằng những cái chúng ta có thể làm. Người đời xét ta bằng những cái chúng ta đã làm - Longfellow.

·         Có ba cái dốt: một là không biết gì, hai là không biết rõ ràng điều mình biết, ba là biết những điều không nên biết - Duclos.

·         Có một cách khôn khéo để diệt một kẻ thù là làm cho hắn trở thành một người bạn - Henri IV.

·         Có một người bạn cao quý, còn hơn có nhiều bạn bè tầm thường - Anakhacsit.

 

 

 

 

hoahongtim