SUY NIỆM 253

 

·         Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì người ta sẽ mở cửa - St. Mathew.

·         Họ sống để mà ăn, còn tôi ăn để mà sống - Aristote.

·         Học ít, nhưng học kỹ - H. Mavit.

·         Hứa thận trọng thì thực hiện lời hứa chính xác - J. Rousseau.

·         Huy chương nào cũng có mặt trái - Ngạn ngữ Ý

·         Hy vọng duy nhất của tôi nằm trong tuyệt vọng của tôi - Recine.

·         Hy vọng là một liều thuốc không trị khỏi bệnh, nhưng nó khiến ta chịu đựng đau khổ được lâu - Fénélon.

·         Kẻ nào chẳng dám làm gì thì cũng đừng hy vọng gì hết - Schiller.

·         Kẻ nào chỉ hy vọng vận may, sẽ đi đến thất bại. Làm việc là cội rễ của thắng lợi - P. Vilard.

 

·         Kẻ nào nào chặt đứt bản năng của mình là chặt đứt sức mạnh của mình - Kazantzakis.

 

 

hoahongtim