SUY NIỆM 254

 

·         Kết án bất công kẻ khác là tự kết án - Shakespeare.

·         Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh - Balzac.

·         Khi tranh cãi với một người, cần chăm lo để sau đó cuộc tranh cãi được thay thế bằng tình bạn - S. Diodor.

·         Khi tự cho mình đầy đủ thì mình có được một của quý vô giá là tự do - Epicure.

·         Khi vô phương cứu giúp, chính là lúc kiên nhẫn phải được dùng - W. Houghton.

·         Khôn ngoan đến với sự lắng nghe. Hối hận đến với sự xa hoa - Tục ngữ Ý.

·         Không biết chịu đựng nghèo túng là nhục rồi. Không biết tống cổ nghèo túng bằng làm việc còn nhục hơn nữa - Pericles.

·         Không có ai sinh ra dưới ngôi sao xấu hết. Chỉ có những người không biết nhìn trời mà thôi - Delaliana.

·         Không có khát vọng thì không có thiên tài - C. Menden.

 

·         Không có tài năng nào lại không có ý chí lớn. Hai sức mạnh sinh đôi ấy rất cần thiết để xây nên tòa nhà vinh quang vĩ đại - Balzac.

 

 

hoahongtim