SUY NIỆM 255

 

·         Không ít người đã dùng nửa đầu tiên của cuộc đời để làm cho nửa thứ hai trở nên thảm hại và thấp hèn - Labruyère.

·         Không phải khoái lạc nào cũng phải tìm kiếm, cũng như không phải tất cả sự đau đớn đều nhất thiết phải xa lánh - Epicure.

·         Không thể bán tâm hồn để mua hạnh phúc - Ch. Bronte.

·         Không tiết kiệm, ít kẻ giàu - Senèque.

·         Kiến thức có giá trị hơn vàng ròng - Kinh Thánh.

·         Kiến thức là phương tiện chứ không phải mục đích - L. Tolstoy.

·         Kinh nghiệm và trí nhớ là cha mẹ của khôn ngoan - Ciceron.

·         Lắm khi lời nói như lưỡi gươm trở ngược đâm mình - Plutarkhos.

·         Làm việc giúp ta xua đuổi ba mối hại lớn: Buồn nản, tật hư, và tù túng - Voltaire.

·         Làm việc lớn mà không hứa điều to - Pythegore.

 

 

 

 

hoahongtim