SUY NIỆM 257

 

·         Một tháng ngồi than thở sao bằng một giờ hoạt động - Franklin.

·         Một trở ngại lớn trên đường tìm hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc lớn hơn - Fontenelle.

·         Mục đích cao nhất trong đời người không phải là sự hiểu biết mà là hành động - A. Hukley.

·         Mục đích của thế gian là lý trí phải ngự trị. Tổ chức lý trí là bổn phận của nhân loại - Renan.

·         Muốn có sự thật phải có hai người, một người nói và một người nghe - Thoreau.

·         Muốn điều khiển phải biết người. Muốn biết người phải hiểu mình trước đã - A. Detoeufe.

·         Muốn là được - Voltare.

·         Muốn thành công trên đường đời thì phải làm lại một điều: mình tự giáo dục mình trước đã - Lebon.

·         Nản chí là cái chết của cường tráng - Lacordaire.

 

·         Năng lực nhìn được cái tuyệt diệu trong cái bình thường là dấu hiệu chắc chắn của sự sáng suốt - Emerson.

 

hoahongtim