SUY NIỆM 258

 

·         Nên chọn danh tiếng tốt, hơn là giàu sang lớn - Tục ngữ.

·         Nên nghi ngờ ta hơn nghi ngờ kẻ khác - Fenelon.

·         Nếu bạn sống theo đúng như thiên nhiên thì không bao giờ bạn nghèo. Nếu bạn sống theo đúng như dư luận thì không bao giờ bạn giàu - Epicure.

·         Nếu không nhập vào thời đại mình thì đừng víết mà làm gì - Blok.

·         Nếu ta quyết thành công về mọi điều, ta phải trả bằng cái giá cần lao - Emerson.

·         Nếu tôi nhìn được xa hơn những người khác, thì đó là vì tôi đứng trên vai các bậc khổng lồ - Newton.

·         Nghèo mà đầy đủ bạn bè thân thích còn hơn giàu mà cô độc - Peacook.

·         Nghi ngờ không phải là bạn của đạo đức và luôn là kẻ thù của hạnh phúc - H. Ballou

·         Người bạn đáng tin cậy quý hơn mọi thứ quà tặng - Euripide.

·         Người bạn hèn nhát đáng sợ hơn kẻ thù, vì người ta đề phòng kẻ thù mà hy vọng ở bạn bè - L Tolstoy.

 

 

 

hoahongtim