Video 11

11

 

Nhờ chăm sóc các bệnh nhân đang hấp hối

mà các y tá có cơ hội chứng kiến những dấu hiệu của cuộc sống đời sau.

Nhiều bệnh nhân khi gần chết, được gặp gỡ những người thân đã qua đời

như ông bà, cha mẹ, anh chị em…

Và có những bệnh nhân vốn rất sợ chết, nhưng nhờ đó,

nỗi sợ hãi tan biến và họ vững tâm bước vào cõi đời sau.

 

 

ROSE GoldSeparator