VIDEO 12

12

 

Nhà vô địch trói bò Freddy Vest bị lên cơn đau tim đột ngột ngay trong lúc đang thi đấu.

Trong khi mọi người cố gắng tìm cách cứu sống ông thì ông  lại đang được ở với Chúa,

được trải nghiệm tình yêu thương và an bình của Thiên Đàng.

Rồi Chúa cho ông thấy những lời cầu nguyện của thân nhân và bạn bè

đang tha thiết kêu cầu cho sự bình phục của ông, và Chúa đã gởi ông trở lại…

 

 

ROSE GoldSeparator