VIDEO 13

13

 

Sĩ quan cảnh sát Ali Perez chỉ huy một cuộc lùng bắt 1 tội phạm nguy hiểm…

Ông đã bị trúng đạn và phải đối diện với cái chết.

Vào chính giây phút căng thẳng đó,

Chúa Giêsu đã xuất hiện giữa cuộc đọ súng và viết 1 hàng chữ

như lời nhắn nhủ thật bất ngờ cho viên sĩ quan: “Ta muốn con chúc lành cho anh ta…”

 

 

 

ROSE GoldSeparator