VIDEO 15

15

 

Nghề luật chiếm hầu hết thời gian và sức lực của Jeffrey Thompson.

Nhịp độ công việc và sự căng thẳng đã gây hại nặng nề cho cơ thể của anh,

khiến cho anh bị viêm thành ruột.

Trong cuộc giải phẫu cắt bỏ 1 phần ruột,

anh bị xuất huyết liên tục và không cầm được máu.

Và linh hồn anh đã lìa khỏi xác.

Anh được cảm nếm sự hạnh phúc của Thiên Đàng,

nhưng đồng thời, khi nhìn xuống, thấy vợ anh đang khóc lóc, đau đớn…

 

 

ROSE GoldSeparator