VIDEO 18

VIDEO 18

 

 

Mời bạn cùng suy nghĩ về những câu chuyện mà bác sĩ Maurice Rawlings

kể lại với các chứng từ . Những câu chuyện tốt đẹp thì có rất nhiều

vì ai cũng thích kể về những trải nghiệm cận tử tuyệt vời mà họ có được;

nhưng các trải nghiệm về Hoả Ngục thường khiến người ta ngại ngùng, xấu hổ.

Nó như là 1 điểm F trong học bạ, là một cái tát mạnh vào mặt.

Họ đã đi từ thế giới này sang thế giới bên kia,

và những gì họ gặp chỉ toàn là điều kinh sợ. 

Họ đã trở lại và đây là những câu chuyện có thật về họ.

Niềm mong ước khi kể lại các trải nghiệm hoả ngục của họ là để bạn không đến nơi mà họ đã đến.

 

 

 ROSE GoldSeparator