chua-02

2-anh-em---02

2-cu-cui---02

 

 DONG GOP-DONATE

  Mọi đóng góp của quý vị sẽ được khấu trừ thuế.  

Federal Tax Identification: #42-1757220.

 

1. ĐÓNG GÓP ONLINE PAPAL/CREDIT CARD

 

 Xin nhấn vào đâyQuý vị sẽ thấy xuất hiện tên của Hội là

"KONTUM MISSIONARY & FRIENDSHIP"

đó là tên của Hội Mẹ, mà Hồng Ân là chi nhánh.

 Paypal Address

 

 

2. ĐÓNG GÓP ONLINE HẰNG THÁNG/MONTHLY 

 

When would you like this donation to recur?
Enter your Donation Amount


 

 3. ĐÓNG GÓP BẰNG THƠ CHECK/MONEY ORDER

 

Xin viết cho: Hội Từ Thiện Hồng Ân và gởi về:

HỘI TỪ THIỆN HỒNG ÂN

P.O. Box 310935
Houston, TX  77231-0935

 

Telephone: 713-530-4028

Email: htthongan1@gmail.com

 

 

Contact

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.