THÊM MỘT SỐ BN PHONG CÙI 2017

APL 21       Như đã "trình làng" trước với quý vị 20 bệnh nhân Phong cùi mới của năm 2017, lần này, Hồng Ân xin giới thiệu thêm 30 bệnh nhân nữa do các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ Kontum gởi đến.  Hội đã bắt đầu trợ giúp gạo hằng tháng cho họ từ đầu năm 2017.

      Trong các bệnh nhân này, một số bị bại liệt vì tai biến mạch máu não, một số khác bị tâm thần... vì như chúng ta biết, ngoài bệnh phong cùi, các bệnh nhân này vẫn còn bị thêm các chứng bệnh thông thường như bao nhiêu người "bình thường" khác.  Cuộc sống của họ vốn khốn khổ, nay càng gian nan, vất vả hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APL 22APL 23APL 24APL 25APL 26APL 27APL 28APL 29APL 30APL 31APL 33APL 34APL 35APL 36APL 37APL 38APL 39APL 40APL 41APL 42APL 43APL 44APL 45APL 46APL 47APL 48APL 49APL 50

 

 

 

  

hoahongvang

"TRÌNH LÀNG" THÊM MỘT SỐ CỤ/BỆNH NHÂN MỚI

Xin "trình làng" một số các cụ già neo đơn, các bệnh nhân tâm thần

và một số gia đình có hoàn cảnh thương tâm, nghèo khổ

được nhận vào danh sách "Ký Gạo Tình Thương"

để nhận 10 ký gạo mỗi tháng (hoặc 30 ký/3 tháng/1 quý).  

Các cụ/bệnh nhân là do các Sơ thuộc Tu Hội Hiệp Nhất Bắc Ninh phụ trách.

 

 

 HNBN 1HNBN 2HNBN 3HNBN 4HNBN 5HNBN 6HNBN 7HNBN 8HNBN 9HNBN 10HNBN 11HNBN 12HNBN 13HNBN 14HNBN 15HNBN 16HNBN 17HNBN 18HNBN 19HNBN 20HNBN 21HNBN 22HNBN 23HNBN 24HNBN 25HNBN 26HNBN 27HNBN 28HNBN 29HNBN 30

 

 

 

 

 

hoahongvang