NĂM 2017: NHẬN THÊM CÁC BỆNH NHÂN PHONG CÙI MỚI

KONTUM1Nhờ sự tiếp tay của các ân nhân mà Hồng Ân cứ từ từ mỗi năm gia tăng thêm số các bệnh nhân phong cùi được nhận gạo hằng tháng.  Người bệnh mừng đã đành, mà các Sơ phục vụ họ cũng mừng không kém.  Đầu năm 2017 này, Hồng Ân đã gia tăng thêm 50 người bệnh nhận gạo nữa.  Được tin, Sơ Y Lan đã thông báo và phân chia ra cho một vài làng hẻo lánh khác để lập danh sách và nhận ngân khoản mua gạo.  Vì thế, ngay từ đầu năm, Hồng Ân đã có đủ danh sách và hoàn cảnh sống của 50 bệnh nhân phong cùi.  Tuy nhiên, số hình ảnh vẫn còn cần cập nhật vì một vài làng các Sơ (cũng là người Dân Tộc) … không biết chụp hình, và lại càng không biết gởi hình qua email, nên phải nhờ người.  Vì vậy, hình ảnh sẽ bị chậm trễ.  Nghe mà… thương cả cho các Sơ!

 

Kính thưa chị,

Trước tiên cho em gửi lời kính cám ơn Hội Hồng Ân rất nhiều đã cùng chúng  em giúp cho bệnh nhân Phong mà chúng em đang phục vụ, nếu không có Hội chúng em cũng không biết lấy gì để mà giúp họ về vật chất.  Nay nhờ có Hội giúp đỡ, chúng em đỡ lo lắng rồi. Tạ ơn Chúa đã sắp đặt cho chúng ta có cơ hội làm việc chung với nhau. Chúng em rất vui mừng và chỉ biết ơn Hội bằng lời cầu nguyện nhỏ bé của chúng em thôi.

Chúng em rất chân thành cám ơn Hội nhiều lắm.

Sr Y Lan

(Trưởng Ban Tông Đồ, kiêm Phó Bề trên Tổng Quyền)

 

Hồng Ân xin giới thiệu trước với quý vị 20 bệnh nhân đã có đủ hình ảnh.  Số 30 người còn lại sẽ từ từ “ra mắt” chúng ta sau.

 

 KONTUM2KONTUM3KONTUM4KONTUM5KONTUM6KONTUM7KONTUM8KONTUM9KONTUM10KONTUM11KONTUM12KONTUM13KONTUM14KONTUM15KONTUM16KONTUM17KONTUM18KONTUM19KONTUM20

 

 

 

hoahongvang