THÊM MỘT SỐ BN PHONG CÙI 2017

APL 21       Như đã "trình làng" trước với quý vị 20 bệnh nhân Phong cùi mới của năm 2017, lần này, Hồng Ân xin giới thiệu thêm 30 bệnh nhân nữa do các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ Kontum gởi đến.  Hội đã bắt đầu trợ giúp gạo hằng tháng cho họ từ đầu năm 2017.

      Trong các bệnh nhân này, một số bị bại liệt vì tai biến mạch máu não, một số khác bị tâm thần... vì như chúng ta biết, ngoài bệnh phong cùi, các bệnh nhân này vẫn còn bị thêm các chứng bệnh thông thường như bao nhiêu người "bình thường" khác.  Cuộc sống của họ vốn khốn khổ, nay càng gian nan, vất vả hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APL 22APL 23APL 24APL 25APL 26APL 27APL 28APL 29APL 30APL 31APL 33APL 34APL 35APL 36APL 37APL 38APL 39APL 40APL 41APL 42APL 43APL 44APL 45APL 46APL 47APL 48APL 49APL 50

 

 

 

  

hoahongvang