"HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ"

 

Dưới đây là một số các người bệnh tật mới được nhận vào trong danh sách nhận gạo hằng tháng từ tháng 4, 2017.  Sự hỗ trợ của chúng ta đã an ủi không chỉ người bệnh mà cả gia đình của họ khi được các Sơ thăm viếng thường xuyên và giúp thực phẩm, đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình.  Ngoài ra, vì…  “hoạ vô đơn chí” nên nhiều gia đình không chỉ có 1 người bị bệnh mà là nhiều người như bị dị tật, tâm thần,… Thấy thật thương!

 

OPBN 11OPBN 12OPBN 13OPBN 14OPBN 15OPBN 16OPBN 17OPBN 18OPBN 19OPBN 20

 

hoahongvang