MIỀN TRUNG SỎI ĐÁ

Vừa qua, Sr. Matta Trần thị Hảo, Phó Bề Trên Tổng Quyền dòng Mến Thánh Giá Huế,

đã gởi cho Hồng Ân danh sách và powerpoint các hình ảnh những người nghèo đặc biệt. 

Đây là những người trong danh sách “Tùy Cơ Ứng Biến”

được trợ giúp trong một thời gian cần kíp nào đó. 

Quà giúp đỡ cho họ cũng được “ứng biến” theo nhu cầu,

nên có thể là gạo, có thể là thuốc hay tiền mặt…! 

Nhìn những khuôn mặt khắc khổ, héo hắt của người bệnh, thấy thật xót xa. 

       Hồng Ân vẫn luôn biết rằng:

miền Trung đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt

nên còn nhiều người nghèo cần sự trợ giúp lắm, n

hưng trong phạm vi khả năng của chúng ta,

giúp được người nào thì chúng ta sẽ cố gắng giúp. 

Thật thương!

 

 

MTGHUE 1MTGHUE 2MTGHUE 3MTGHUE 4MTGHUE 5MTGHUE 6MTGHUE 7MTGHUE 8MTGHUE 9MTGHUE 10

 

 

 

hoahongvang