MÌNH KHỔ, NHƯNG CÒN NHIỀU NGƯỜI KHỔ HƠN

TB 1        Bên cạnh những người nghèo khổ được nhận vào chương trình “Ký Gạo Tình Thương” để nhận gạo hằng tháng, còn có những người khốn cùng còn trong “Waiting list” (danh sách Chờ) của Hồng Ân và những người mà Hội chỉ có thể trợ giúp một thời gian ngắn.  Vì thế, mỗi quý, các Sơ thường gởi cho Hồng Ân danh sách và hình ảnh những người trong danh sách “Tùy Nghi/Tuỳ Cơ” này để cùng cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có cơ hội hỗ trợ họ trong cuộc sống, xoa dịu phần nào vết thương trong tâm hồn và thân xác của họ.  Rất nhiều ân nhân đã có cùng tâm tình với Hồng Ân khi xem hình của họ, rằng: “Khi thấy những hoàn cảnh khốn khổ của dân nghèo, bỗng dưng mình thấy gánh nặng của mình nhẹ đi nhiều!”

       Mời quý ân nhân cùng gặp gỡ những người đồng bào khốn khổ của chúng ta tại quê nhà.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TB 2TB 3TB 4TB 5TB 6TB 7TB 8TB 9TB 10TB 11TB 12TB 13TB 14TB 15

 

 

hoahongvang