TỦI THÂN VÌ KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH NHÂN… PHONG CÙI!

Kontum 30           Xin giới thiệu đến quý ân nhân những người nghèo khổ tại Kontum, miền cao nguyên heo hút, mà Hồng Ân đã đón nhận vào chương trình Ký Gạo Tình Thương từ tháng 10, 2017.  Tình cờ, Hồng Ân nghe chia sẻ về “nỗi lòng” của những người nghèo khổ tại đây, cho rằng mình không được quan tâm như các bệnh nhân… phong cùi!  Vì người cùi được các Sơ, các cha, các Hội Từ Thiện thăm viếng và chăm sóc nhiều hơn, trong khi đó, họ cũng mang trong người đủ thứ bệnh tật.  Vì vậy, họ thấy mình không “sướng” bằng bệnh nhân phong cùi!  Nghe thật thảm thương, phải không ạ?  Vì thế, Hồng Ân xin các Sơ Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum chọn lọc 30 người có hoàn cảnh đáng thương để cho vào chương trình Ký Gạo Tình Thương, giúp họ an tâm ít là về mặt thực phẩm hằng ngày.  Các Sơ mừng lắm và cho biết rằng số các người nghèo không có cơm ăn thường xuyên rất nhiều, nên mình giúp được cho người nào thì mừng cho người đó.  Thôi thì chúng ta cứ bước từng bước nhỏ, vừa với sức mà quỹ Hồng Ân có thể hỗ trợ.  Xin Chúa chúc phúc cho những công việc chúng ta đang thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontum 31Kontum 32Kontum 33Kontum 34Kontum 35Kontum 36Kontum 37Kontum 38Kontum 39Kontum 40Kontum 41Kontum 42Kontum 43Kontum 44Kontum 45Kontum 46Kontum 47Kontum 48Kontum 49Kontum 50Kontum 51

hoahongvang