BIẾT ĐỂ THƯƠNG HƠN...

        Cuối tháng 6, 2017 vừa qua, các Sơ dòng Trinh Vương đã gởi cho Hồng Ân một số các hoàn cảnh đặc biệt mà các Sơ đã trợ giúp vì họ quá nghèo khổ.  Thấy các Sơ đến thăm, mang theo gạo hoặc trợ giúp chút tiền thuốc men, ai cũng mừng lắm.  Họ nhờ các Sơ gởi lời cám ơn đến các ân nhân đã hy sinh, giúp đỡ họ. 

        Mỗi lần nhận được thông tin và hình ảnh của người nghèo từ các Sơ gởi đến, vì không được gặp gỡ trực tiếp họ, nên ban Điều Hành thường đọc đi đọc lại vài lần để cảm nhận được nhiều hơn nỗi khổ và hoàn cảnh của người nghèo.  Đọc để thấy rằng Chúa cho mình quá nhiều hồng ân nên phải lo liệu mà chia sẻ cho người nghèo những gì mình có thể làm được để cuộc sống họ đỡ khổ sở.

TV-TUYNGHI 1TV-TUYNGHI 2TV-TUYNGHI 3TV-TUYNGHI 4TV-TUYNGHI 5TV-TUYNGHI 6TV-TUYNGHI 7TV-TUYNGHI 8TV-TUYNGHI 9TV-TUYNGHI 10TV-TUYNGHI 11TV-TUYNGHI 12TV-TUYNGHI 13TV-TUYNGHI 14TV-TUYNGHI 15TV-TUYNGHI 16TV-TUYNGHI 17TV-TUYNGHI 18TV-TUYNGHI 19TV-TUYNGHI 20TV-TUYNGHI 21TV-TUYNGHI 22TV-TUYNGHI 23

 

hoahongvang

 

MIỀN TRUNG SỎI ĐÁ

Vừa qua, Sr. Matta Trần thị Hảo, Phó Bề Trên Tổng Quyền dòng Mến Thánh Giá Huế,

đã gởi cho Hồng Ân danh sách và powerpoint các hình ảnh những người nghèo đặc biệt. 

Đây là những người trong danh sách “Tùy Cơ Ứng Biến”

được trợ giúp trong một thời gian cần kíp nào đó. 

Quà giúp đỡ cho họ cũng được “ứng biến” theo nhu cầu,

nên có thể là gạo, có thể là thuốc hay tiền mặt…! 

Nhìn những khuôn mặt khắc khổ, héo hắt của người bệnh, thấy thật xót xa. 

       Hồng Ân vẫn luôn biết rằng:

miền Trung đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt

nên còn nhiều người nghèo cần sự trợ giúp lắm, n

hưng trong phạm vi khả năng của chúng ta,

giúp được người nào thì chúng ta sẽ cố gắng giúp. 

Thật thương!

 

 

MTGHUE 1MTGHUE 2MTGHUE 3MTGHUE 4MTGHUE 5MTGHUE 6MTGHUE 7MTGHUE 8MTGHUE 9MTGHUE 10

 

 

 

hoahongvang