NHỮNG NGƯỜI ANH CHỊ EM KHỐN CÙNG...

1.-LE-THI-DUC-copy          Một trong những Hội Dòng đang cộng tác với Hồng Ân và đã luôn cập nhật tin tức, hình ảnh một cách rất nhanh chóng và phong phú là các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Huế.  Có lẽ nhiều người đã biết đến uy tín của các Sơ qua việc phục vụ dân nghèo, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa. 

Hồng Ân rất vui khi có các Sơ cùng hợp tác để đến với những người khốn khổ.  Sự gần gũi và thương yêu của các Sơ với dân nghèo đã “truyền lửa” cho Hồng Ân để mọi người cùng hiệp nhất trong việc nâng đỡ những người khốn cùng tại quê nhà.

Hồng Ân xin gởi đến quý vị một số các hình ảnh do các Sơ gởi đến dưới đây.  Các Sơ thật chịu khó, vì đã bỏ thêm giờ để ghép chung hình ảnh và thông tin vào với nhau.  Hồng Ân đã bớt được thời gian làm việc này.  Xin chân thành cám ơn quý Sơ.

 

 

 

 

 

 

 

 2.-HO-THI-PHUNG3.-LE-THI-PHUC-copy4.TRAN-THI-NAY-copy5.-LE-THI-MOT-copy6.-LE-THI-CON7.-NGUYEN-VAN-TUAN-copy8.-NGUYEN-TUONG-copy9.TRAN-THI-HOA-copy10.-TRAN-THI-THOM-copy11.-TRAN-THI-VE12.-NGUYEN-THI-THAN-copy13.-LE-THI-MIEN-copy

 

 

hoahongvang

NGƯỜI NGHÈO THÁI BÌNH (2)

Tiếp theo danh sách người nghèo từ Thái Bình, Hồng Ân xin trình bày thêm một số các hoàn cảnh khó khăn khác của những người anh chị em thân thương của chúng ta tại quê nhà.

 

 

OPTB 22OPTB 23OPTB 24OPTB 25OPTB 26OPTB 27OPTB 28OPTB 29OPTB 30OPTB 31OPTB 32OPTB 33OPTB 34OPTB 35OPTB 36OPTB 37OPTB 38

 

hoahongvang

NGƯỜI NGHÈO THÁI BÌNH (1)

Quý Sơ Đa Minh Thái Bình mới gởi sang cho Hồng Ân danh sách một số các người nghèo khổ, túng cực tại các nơi các Sơ đang phục vụ.  Dân nghèo lúc nào cũng thật nhiều và thật khổ, nên theo khả năng của mình, Hồng Ân cùng các Sơ cố gắng giúp được người nào thì mừng cho người ấy.

 

Biết về những người nghèo khổ này, chúng ta lại thấy vừa thương cho số phận của họ, vừa phải tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân chúng ta đã lãnh nhận được trong cuộc sống.

 

 

OPTB 2OPTB 3OPTB 4OPTB 5OPTB 6OPTB 7OPTB 8OPTB 9OPTB 10OPTB 11OPTB 12OPTB 13OPTB 14OPTB 15OPTB 16OPTB 17OPTB 18OPTB 19OPTB 20

 

 

 

hoahongvang