Video 01

video-01

 (15 phút)

(Đây là clip tổng quát nhất, cho ta khái niệm chung về những gì các người “chết đi, sống lại” được trải nghiệm – nên xem đầu tiên, trước khi xem các clips khác)

Bác sĩ Jeffrey Long, chuyên môn về Xạ Trị Ung Thư, đã đối diện với nhiều bệnh nhân mà các bác sĩ đã bó tay, tưởng rằng họ đã chết, nhưng rồi họ đã sống lại.  Vì thế, ông đã bắt đầu nghiên cứu về những trải nghiệm cận tử của hơn 1,300 trường hợp, và nhận ra sự thống nhất về những chi tiết của các trải nghiệm, không phân biệt quốc gia, văn hoá, tôn giáo, nghề nghiệp, tuổi tác…


 

HOA-HONG-TIM