Video 02

VIDEO-02

Mục Sư Don Piper bị xe vận tải 18 bánh chạy ngược chiều đụng trong một ngày mưa to.  Các nhân viên cấp cứu đã đến khám nghiệm, và thấy rằng ông đã chết.  Nhưng 90 phút sau, chuyện bất ngờ đã xẩy ra…

 

(2 tập; 11 phút mỗi tập)

 

TẬP 1

 

 

 

 

TẬP 2

 

 

HOA-HONG-TIM

Các tin khác