Video 05

VIDEO-05

 

Bệnh viện là nơi phải chứng kiến những cảnh thương tâm nhất khi con người phải đối diện với tử thần, nhưng cũng là nơi có những trường hợp “bất thường” mà các bác sĩ không thể nào giải thích được; ví dụ như trường hợp mà bác sĩ Rudy kể lại, là bác sĩ đoàn phải bó tay và tuyên bố người bệnh đã chết trên bàn mổ, nhưng rồi anh đã sống lại và kể về những gì đã nghe, đã thấy khi các bác sĩ cho rằng anh đã chết…

(13 phút)

 

 

HOA-HONG-TIM