Video 06

VIDEO-06

 

Deerinda Lowe bị xe vận tải 18 bánh đụng phải. Chân tay cô đều bị gẫy và còn bị nội thương nghiêm trọng.  Các bác sĩ không hy vọng cô có thể qua khỏi…

(4 phút)

 

 

 

HOA-HONG-TIM