VIDEO 17

17

 

Đây là cuộc phỏng vấn của chương trình Tivi “TODAY SHOW” với Bác sĩ Jeffrey Long,

chuyên gia xạ trị ung thư và cũng là người nghiên cứu

về các trải nghiệm cận tử của hơn 1,300 người trên khắp thế giới.

Ông cho rằng có sự nhất quán trong những câu chuyện này

chứng minh một cách khoa học là có đời sau;

cùng hiện diện là cô Mary Jo Rapini, người đã từng kề cận với cái chết.

Trải nghiệm này đã làm thay đổi sâu sắc cuộc đời của cô.

 

 

ROSE GoldSeparator