VIDEO #1, 2, 3, 4, 5

 TITTLE-MOT-PHUT-NHIN-LAI-NH
 
1.  TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
 
 
2. HÒN ĐÁ NÉM ĐI
 
 
3. HÃY ĐẾM NHỮNG VÌ SAO
 
 
4. DÂN THÀNH ATHENES
 
 
5. MỘT CÁCH TRẢ THÙ