VIDEO #6, 7, 8, 9, 10

TITTLE-MOT-PHUT-NHIN-LAI-NH
 
​6. HÃY THẮP LÊN 1 QUE DIÊM
 
 
​7. THIÊN CHÚA NÓI "KHÔNG"

 
 
8. LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY

 
 
9. BÀI HỌC THA THỨ
 
 
10. ĐÔI TAY CẦU NGUYỆN

 

hoahongvang