VIDEO # 21, 22, 23, 24, 25

TITTLE-MOT-PHUT-NHIN-LAI-NH

 

Nhân dịp Năm Thánh của Lòng Thương Xót,

mời quý vị cùng lắng nghe và đọc một số các câu chuyện ngắn (2 phút)

để có dịp nhìn lại chính mình.

(Xin bấm vào mỗi tấm hình/mỗi câu chuyện để nghe

Quý vị có thể nghe/đọc liên tục các bài, nếu bấm chuyển sang youtube)

 

Bài 21.  Trò chơi hoà bình * Bài 22.  Tấm gương trong lâu đài Versailles

 

 

Bài 23.  Ống điện thoại sống * Bài 24.  Người hành khất quảng đại

 

 

Bài 25.  Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ