VIDEO # 31, 32, 33, 34, 35

TITTLE-MOT-PHUT-NHIN-LAI-NH

 

Nhân dịp Năm Thánh của Lòng Thương Xót,

mời quý vị cùng lắng nghe và đọc một số các câu chuyện ngắn (2 phút)

để có dịp nhìn lại chính mình.

(Xin bấm vào mỗi tấm hình/mỗi câu chuyện để nghe

Quý vị có thể nghe/đọc liên tục các bài, nếu bấm chuyển sang youtube)

 

 

Bài 31. AI HƠN AI? * Bài 32.  BÀN CHÂN NĂM NGÓN

 

 

 

Bài 33.  ĐÁM ĐÔNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ * Bài 34. LẦM LỖI LÀ CHUYỆN THƯỜNG

 

 

 

Bài 35.  ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN