18 PHÉP LẠ THÁNH THỂ

HINH-BANNER-PLTT

 

Xin kính mời quý vị cùng theo dõi

18 câu chuyện về Phép Lạ Thánh Thể đó đây trên thế giới.

Thực hiện:

Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng

Sr. Immaculata Đào thị Thu Thủy

Tại Roma, Italia

 

 

DANH SÁCH 18 PHÉP LẠ THÁNH THỂ

 

 1. 1. Mình Máu Thánh Chúa giữ cho tàu khỏi chìm
 2. 2. Máu Thánh nhuộm đỏ khăn Thánh
 3. 3. Thánh Nữ Chiara và Chúa Giêsu Thánh Thể
 4. 4. Thánh Antôn và Phép Lạ Thánh Thể tại Toulouse
 5. 5. Kiệu Bà La Fosse
 6. 6. Phép Lạ Thánh Thể tại Lộ Đức
 7. 7. Chúa Giêsu Hài Đồng trong Bánh Thánh
 8. 8. Khỏi bệnh sau khi rước Mình Thánh Chúa
 9.  9. Phép Lạ Thánh Thể Lanciano
 10.  10. Chú bé câm tại nhà thờ Chính Toà La Rochelle
 11.  11. Phép Lạ Thánh Thể tại Bordeaux
 12.  12. Phép Lạ Thánh Thể tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Anrê
 13. 13. Thánh Giá và các dụng cụ cuộc khổ nạn hiện trên bánh thánh
 14.  14. Phép lạ Thánh Thể tại Perpignan
 15.  15. Phép lạ Thánh Thể Bolsena
 16.  16. Jeanne Fretel và Chúa Giêsu Thánh Thể tại Lộ Đức
 17.  17. Hình Chúa Giêsu Hài Đồng từ Mình Thánh Chúa
 18.  18. Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành bệnh tật cho tín hữu nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lộ Đức

 

 

 

BÀI 01:  Mình Máu Thánh Chúa giữ cho tàu khỏi chìm

 

 

 

BÀI 02:  Máu Thánh nhuộm đỏ khăn Thánh

 

 

 

BÀI 03:   Thánh Nữ Chiara và Chúa Giêsu Thánh Thể

 

 

 

BÀI 04:  Thánh Antôn và Phép Lạ Thánh Thể tại Toulouse

 

 

 

BÀI 05:  Kiệu Bà La Fosse

 

 

BÀI 06:  Phép Lạ Thánh Thể tại Lộ Đức

 

 

BÀI 07:  Chúa Giêsu Hài Đồng trong Bánh Thánh

 

 

BÀI 08:  Khỏi bệnh sau khi rước Mình Thánh Chúa

 

 

 

BÀI 09:  Phép Lạ Thánh Thể Lanciano

 

 

 

BÀI 10:  Chú bé câm tại nhà thờ Chính Toà La Rochelle

 

 

BÀI 11:  Phép Lạ Thánh Thể tại Bordeaux

 

 

 

BÀI 12:  Phép Lạ Thánh Thể tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Anrê

 

 

 

BÀI 13:  Thánh Giá và các dụng cụ cuộc khổ nạn hiện trên bánh thánh

 

 

 

BÀI 14:  Phép lạ Thánh Thể tại Perpignan

 

 

 

BÀI 15:  Phép lạ Thánh Thể Bolsena

 

 

 

BÀI 16:  Jeanne Fretel và Chúa Giêsu Thánh Thể tại Lộ Đức

 

 

 

BÀI 17:  Hình Chúa Giêsu Hài Đồng từ Mình Thánh Chúa

 

 

 

BÀI 18:  Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành bệnh tật cho tín hữu nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lộ Đức