VIDEO CLIP: THIÊN KHÍ NĂNG - CHƯƠNG O7

CHƯƠNG 7

33 THẾ ĐẶT TAY CHỮA BỆNH BẰNG THIÊN KHÍ NĂNG

https://www.youtube.com/watch?v=0hOhdsFoX_Y

 

NỘI DUNG

 1. 1.  Cách đặt tay để chữa bệnh
 2. 2.  Chín thế đặt tay trên vùng đầu
 3. 3.  Bảy thế đặt tay phía trước thân mình
 4. 4.  Các thế đặt tay ngang hông, dọc thân thể
 5. 5.  Các thế đặt tay đàng sau lưng
 6. 6.  Mười thế chuyền Thiên Khí Năng đặc biệt 

 

VIDEO CLIP: THIÊN KHÍ NĂNG - CHƯƠNG O6

CHƯƠNG VI

CÁCH HÍT THỞ VÀ TÁC ĐỘNG ĐỂ CÓ THIÊN KHÍ NĂNG

https://www.youtube.com/watch?v=e7a7BWtThy0

 

NỘI DUNG

1.  Cách Hít -  Thở Thiên Khí Năng

2.  Cách Mở các CHAKRAS

 

 

VIDEO CLIP: THIÊN KHÍ NĂNG - CHƯƠNG O3

CHƯƠNG III

THÂN THỂ CON NGƯỜI: THẾ GIỚI HUYỀN DIỆU

https://www.youtube.com/watch?v=PtymQyto5FE

 

NỘI DUNG 

 1. 1.  Ba hệ thống luân lưu
 2. 2.  Âm Dương trong quan niệm Đông y
 3. 3.  10 vùng năng lượng và thần kinh trong cơ thể
 4. 4.  Nắn lòng bàn chân để chẩn bệnh
 5. 5.  Bốn phần của cột sống
 6. 6.  Mặt
 7. 7.  Hai tai
 8. 8.  Bốn vùng sau đầu.

 

VIDEO CLIP: THIÊN KHÍ NĂNG - CHƯƠNG O5

CHƯƠNG V

THIÊN KHÍ NĂNG TRONG QUAN NIỆM VẬT LÝ NGUYÊN TỬ, LƯỢNG TỬ  VÀ HẠT QUARK

https://www.youtube.com/watch?v=AOIxJqaTz0I

 

NỘI DUNG

1.  Vật lý nguyên tử nảy sinh cách đây 2,500 năm

2.  Thiên khí năng trong vật lý nguyên tử

3.  Thiên khí năng trong vật lý lương tử

4.  Thiên Khí Năng trong vật lý quark

5.  Thiên khí năng và năng lượng sinh học trong cơ thể con người

6.  Các chakra là các tụ điểm khí năng 

 

 

VIDEO CLIP: THIÊN KHÍ NĂNG - CHƯƠNG O4

CHƯƠNG IV

THIÊN KHÍ NĂNG HAY NĂNG LƯỢNG VI BA

https://www.youtube.com/watch?v=b9-iV2xhiRA

 

NỘI DUNG

1.  Thiên Khí Năng trong Thánh Kinh

2.  Thiên Khí Năng trong quan niệm Đông Y

3.  Thiên Khí Năng trong thần thoại Ấn Độ

4.  Thiên Khí Năng trong Triết Học và Sinh Lý Học truyền thống Ấn Độ

5.  Năm loại sinh lực trong sinh lý học Ấn Độ

6.  Hệ thống các Chakra