VIDEO CLIP: THIÊN KHÍ NĂNG - CHƯƠNG O2

CHƯƠNG II

THAY ĐỔI CÁCH HÍT THỞ, ĂN UỐNG, NẤU NƯỚNG VÀ VẬN ĐỘNG

https://www.youtube.com/watch?v=fU0rGcgk7IA

 

NỘI DUNG 

  1. 1.  Thay đổi cách HÍT THỞ
  2. 2.  Thay đổi cách UỐNG
  3. 3.  Tập thể dục BÀN NHÚN
  4. 4.  Đạt Ma Dịch Cân Kinh
  5. 5.  Năng vận động cơ thể
  6. 6.  Dùng nệm BIOMAT
  7. 7.  Thay đổi cách ĂN
  8. 8.  Vài gợi ý về cách NẤU ĂN
  9. 9.  Bổ xung các CHẤT KHOÁNG
  10. 10.  TẨY LỌC toàn diện cơ thể