VIDEO CLIP: THIÊN KHÍ NĂNG - CHƯƠNG O5

CHƯƠNG V

THIÊN KHÍ NĂNG TRONG QUAN NIỆM VẬT LÝ NGUYÊN TỬ, LƯỢNG TỬ  VÀ HẠT QUARK

https://www.youtube.com/watch?v=AOIxJqaTz0I

 

NỘI DUNG

1.  Vật lý nguyên tử nảy sinh cách đây 2,500 năm

2.  Thiên khí năng trong vật lý nguyên tử

3.  Thiên khí năng trong vật lý lương tử

4.  Thiên Khí Năng trong vật lý quark

5.  Thiên khí năng và năng lượng sinh học trong cơ thể con người

6.  Các chakra là các tụ điểm khí năng